Tuesday, December 12, 2006

Jerome's best joke

"Hindi lahat ng kabayo, apat ang paa..."
-Klang-Klang


Hehehe. Cool diba? Nasa blog ko rin 'yan! Isa muling pagpupugay sa kadakilaan ni Jerome sa paglikha ng natatanging joke na ito. :)

No comments:

LOOKING FOR THE ONAKULEOM SITE?
IT'S HERE: www.ONAKULEOM.tk